Throwback Tijd!

06-09-2021 15:27

Het afgelopen jaar zijn er helaas niet zo veel activiteiten en feestjes geweest, zeker niet fysiek. Daarom kijken we graag even terug naar sommige mooie QieQjes van vroeger! 

Een thema feestje uit 2010: Always Qeep Smiling!!

Quenouille op Qoninginnen dag!

Wat mooie QieQjes van ons eerste Gala bij Oudean in Utrecht.

LeQQer panneQoeQen eten bij ons eerste panneQoeQen dinner na de oprichting.

En natuurlijQ Qunnen de andere thema outfits niet ontbreQen. Het maakte niet uit of je in mummiepak of juten zak verkleed wilde gaan, iedereen deed toch wel mee en droeg het met trots.