Woorden als wapen

Over Shakespeare.

Op 12, 20 en 26 februari 2002 heeft de jaarlijkse cyclus van Quenouille plaatsgevonden. Een cyclus geïnspireerd door Shakespeare, genaamd ‘Woorden als Wapen’. Het doel was naar extremen en vooroordelen op zoek te gaan door het aansnijden van actuele thema’s in onze maatschappij. De keuze om Shakespeare hierbij als hulp te gebruiken lag voor de hand; zijn thema’s zijn divers, universeel en tijdloos. Maar aan de keuze voor de thema’s en aan het uitdenken van de invulling van de avonden zijn heel wat discussies en denkwerk voorafgegaan!
 
De eerste avond had het thema ‘Rede en Waanzin’. Deze avond begon met een lezing van T. Hoenselaars, voorzitter van het Shakespeare genootschap Nederland en Vlaanderen. De verschillende thema’s van Shakespeare, de manier waarop hij ze heeft gebruikt en de manier waarop ze nu in de actualiteit voorkomen, werden aangekaart. Na een intermezzo van Contramime gaf F.J. Dijksterhuis, Wetenschapshistoricus aan de UT, een lezing die het thema Rede en Waanzin plaatste in de tijd van Shakespeare en in de tijd van nu.
 
Op de Tweede avond werd gebruik gemaakt van theater en spel. Het thema hierbij was ‘Passie en Beheersing’. Onder begeleiding van toneelvereniging Nest en enthousiaste begeleiders van AEGEE werd gewerkt aan scènes uit het toneelwerk van Shakespeare.. De deelnemers zelf bepaalden zelf hoe hun scène in hun land zou eindigen. Door het spelen van emoties werd geprobeerd begrip op te brengen voor andere culturen en tevens werd gezocht naar de bestaande vooroordelen over deze culturen. Na het vertonen van de korte toneelstukjes werd een discussie gehouden over de uitkomsten, onder leiding van P. van der Hoogt, verbonden aan de UT en acteur in zijn vrije tijd. De discussie leverde interessante uitkomsten en een vermakelijke avond op!
 
Op de derde avond werd een paneldiscussie gehouden over onderwerpen met betrekking tot het thema ‘Vrijheid en Afhankelijkheid’. Specialisten vanuit verschillende vakgebieden, zoals Recht, Psychologie, Onderwijskunde en Informatica, en met uiteenlopende ervaringen met verschillende culturen, namen deel aan de discussie. Er werd gezocht naar antwoorden op verschillende vragen zoals ‘wat is vrijheid’, ‘is democratie de hoogste vorm van vrijheid?’,‘zijn we zo vrij als dat we denken dat we zijn?’.
 
Door het enthousiasme van deelnemers en door de hulp van veel mensen werden het drie boeiende en geslaagde avonden! Er werd gediscussieerd en mensen werden aan het denken gezet. Het onmogelijke doel dat vooraf was vastgesteld; het verbannen van vooroordelen, is waarschijnlijk niet gehaald. Maar door het aansnijden van onderwerpen en het aangaan van de discussie werd een kleine stap in de richting van dat doel gezet, en in onze volgende cycli zullen we blijven proberen meer stappen vooruit te komen!