Voedsel, een hapklare brok? (2002)

Recept:

  • 1 keer Dispuut Quenouille
  • 3 avonden
  • verschillende sprekers
  • doen, denken en discussiëren in de juiste verhouding

 
In 2002 vond de vijfde CyQlus van Dispuut Quenouille plaats. In april dit keer, hetgeen iets later was dan andere jaren. Na de voorgaande twee keren een cultuurCyQlus te hebben gehad, vonden we dat het dit jaar tijd werd voor weer een politiek beladen CyQlus. Natuurlijk moest het ook deze keer weer een laagdrempelige activiteit zijn, en de avonden alledrie apart te bezoeken. Er werd gekozen voor het thema “Voedsel, een hapklare brok?”. We wilden aantonen dat voedsel in een heleboel opzichten heel vanzelfsprekend is in ons dagelijks leven, maar dat er in werkelijkheid een aantal zaken zijn waar we in het algemeen niet eens bij stil staan.
 
De eerste avond hadden we een spreker uitgenodigd van ‘The Greenery’, die ons vertelde wat de eisen zijn waaraan voedsel vandaag de dag moet voldoen. Als de consument graag vierkante tomaten wil, dan dient de kweker daartoe in staat te zijn. Aan het einde van de avond konden we concluderen dat de producent het niet meer altijd even makkelijk heeft in deze tijd van consumentenwensen.
 
De tweede avond was er een kok uitgenodigd, die ons meenam op een culinaire reis door Europa. De lekkerste dingen hebben we geproefd, en het werd ons duidelijk dat smaak ook cultureel bepaald is, en er niet één duidelijke definitie bestaat van wat er wel en niet lekker is.
 
De derde en afsluitende avond vond er een paneldiscussie plaats, onder het motto: “To eat or not to eat, that’s the question”. Wat er in de wereld wel duidelijk is, is dat het eten niet altijd eerlijk verdeeld is. Wij gooien hier het eten dat overblijft weg, terwijl in ontwikkelingslanden soms niet eens genoeg eten is voor één maaltijd. Deze avond stond dan ook in het teken van bewustwording. Een panel waarin onder andere een landbouworganisatie zitting had en een hulporganisatie, brachten ons kennis bij over de vele facetten van voedselproductie in de wereld. Na afloop van deze discussie konden we concluderen dat we er nog lang niet zijn in eerlijke verdeling, en dat het verdelen van voedsel in een heleboel bedrijfstakken moet gebeuren.