Kunst en vliegwerk (2001)

Deze CyQlus was de de derde CyQlus georganiseerd door Quenouille, maar de eerste CyQlus waarbij Quenouille als officieel dispuut van AEGEE-Enschede is herkend. De stellingen voor de CyQlus gingen over de commericalisering van de kunst.
 

Vraag en aanbod/kunst en haar publiek

  • Mag een kunstenaar maken wat hij zelf wil of heeft hij een commerciele functie? Met andere woorden: in hoeverre moeten vraag en aanbod op elkaar aansluiten en wie is daar verantwoordelijk voor?
  • Heeft een kunstenaar tot taak zijn werk uit te dragen aan de maatschappij of mag hij zijn kunst voor zichzelf houden en op z'n 'zolderkamertje' blijven zitten?
  • Pikt de maatschappij het niet meer dat een kunstenaar puur voor zichzelf kunst maakt?
  • Als je alleen kijkt naar de vraag en niet naar het aanbod, gooi je dan geen 'cultureel ergoed' weg? Vergelijk Van Gogh en meer bekenden die postuum beroemd werden.

Cultureel ondernemerschap

  • Het is hip om kunstenaren te betrekken in het bedrijfsleven. Zo commercialiseren zijn hun kunst? Kan een kunstenaar nog wel onafhankelijk blijven?
  • Bestaat artistieke vrijheid nog wel of worden kunstenaards daarin belemmerd als ze hun product meer op 'vraag' moeten afstemmen? (o.a. Rembrandt en Shakespeare werkten op bestelling)
  • "Volstrekte artistieke vrijheid bestaat helemaal niet: kunstenaars willen toch dat hun werk gezin, gespeeld of uitgevoerd wordt" (Van der Ploeg, 1999)