Europese eenwording (2011)

Europese eenwording? Of toch liever niet? De huidige ontwikkelingen in Europa worden in de media flink bediscussieerd. Moet de Europese eenwording een halt toe worden geroepen of moeten we er nu juist met z’n alleen voor strijden? Met de komende Agora in het vooruitzicht is de Quenouille CyQlus hét moment om je mening over Europa te peilen, een mening te vormen of om eens een andere opvatting te horen. Hoeveel Europese eenwording willen we nu eigenlijk? Wegen de voordelen wel op tegen de nadelen? Gaat het nog wel de goede kant op? Is de Europese Unie niet al geslaagd?

Dit jaar bestond de Quenouille CyQlus uit de volgende twee avonden:

13 maart 2012: Een Europese democratie is een bedrieglijke Illusie, met Marcel ten Hooven

Marcel ten Hooven is politiek en economisch redacteur geweest van het dagblad Trouw en momenteel werkzaam als politiek redacteur bij Vrij Nederland. Daarnaast is hij feelance journalist en momenteel druk bezig met het schrijven van een boek over het thema ‘een Europese democratie’. Volgens Marcel is de EU staatsrechtelijk gezien een ratjetoe. Er ontbreken politieke partijen en een publieke opinie die de EU omspannen. Daarmee raakt de Europese eenwording steeds verder verwijderd van de werkelijkheid van de menselijke ervaring. Het gevaar? Een politiek project dat onderweg de steun van de burgers verliest komt in het schootsveld van populisten.

20 maart 2012: Lagerhuisdebat: De toekomst van Europa, met Hans van Borselen

Hans van Borselen is regio ambassadeur van de Europese Beweging Nederland in Noord-Nederland en zit in het CvA van de Agora. Hij zal deze avond duidelijk maken wat de oorspronkelijke doelen van de Europese samenwerking was en hoe deze zich inmiddels heeft uitgebreid. Ook zal hij laten zien wat Europa zoal aan jongeren te bieden heeft. Daarna zal hij een Lagerhuis debat organiseren waarbij de mogelijke toekomst van Europa bediscussieerd zal worden.